ประกาศบริษัท

- ประกาศวันหยุดประจำปี 2563 (Hidaka Calendar 2020)

 
Corporate Social Responsibility (CSR) & Hidaka Activities

• สำนักงานใหญ่ (HOF) & Hidaka ร่วมใจ
2563-01-04 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สำนักงานใหญ่
2563-01-04 ทำบุญบริษัท ฮีดากาโยโกฯ ประจำปี63 สำนักงานใหญ่
2562-11-29 อบรมการใช้เครื่อง AED สภากาชาดไทย
 
• สาขาอยุธยา (AYT)
2563-01-11 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2563
2563-01-10 กิจกรรมวันเด็ก ร.ร.วัดอุทัย ฯ ประจำปี 2563
2562-11-04 กิจกรรมมอบของรางวัลสนับสนุน งานกาชาดประจำปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
• สาขาสำโรง (BKK)
2563-01-09 รูปกิจกรรมวันเด็ก โรงบาลยุวประสาทฯ ปี 63 สาขาสำโรง
2563-01-05 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2020 สาขาสำโรง
2562-07-06 กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนปีที่ 15 และเก็บขยะชายฝั่ง
 
• สาขาบ่อวิน (BWN)
2563-01-12 กิจกรรมสัปดาห์ควมปลอดภัย ปี 2563
2563-01-10 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเขาหินฯ จ.ชลบุรี
2562-12-1 กิจกรรมวันเด็ก
 
• สาขาเกตเวย์ (GTW)
2563-02-07 กิจกรรมงานขึ้นเขาเผาข้าวหลาม จ.ฉะเชิงเทรา
2563-01-25 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี2563
2562-08-09 กิจกรรมปลูกป่าวันเม่
 
• สาขาพานทอง (PTN)
2563-01-18 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 63
2562-07-24 มอบโต๊ะ, ลิ้นชักสำนักงานให้โรงเรียนวัดพานทอง
2562-04-19 อบรม AED รพสต.หนองกะขะ
 
• สาขามาบตาพุด (MTP)
2563-01-19 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2563
2563-01-10 กิจกรรมวันเด็ก รร.เทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง
2562-09-21 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล