เรา บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทรับประมูล รับซื้อ และจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง เศษของผลิตภัณฑ์วัสดุในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว จำพวก เศษโลหะ และ เศษอโลหะ เช่น เศษเหล็ก  ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ พลาสติก เศษกระดาษ  ฯลฯ
  เรา เป็นบริษัทฯที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากกรมโรงงาน  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  โดยนำเศษวัสดุ ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการคัดแยก หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีค่า และมีอย่างจำนวนจำกัดในโลกของเรา เป็นไปอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีต่อไป อ่านต่อ...
       
เศษทองแดง
Copper Scrap
เศษทองเหลือง
Brass Scrap
เศษอลูมิเนียม
Aluminum Scrap
เศษสแตนเลส
Stainless steel Scrap
 
เศษเหล็ก
Metal Scrap
สินค้าอื่นๆ
Other Scrap
รับซื้อและประมูล
เศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด