Hidaka Yookoo Enterprises Co.,Ltd.
บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(สาขาเกตุเวย์)


ที่ตั้ง : สาขาเกตุเวย์ ตั้งอยู่สำนักงานเลขที่ 110 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 0-3857-5981-3
โทรสาร : 0-3857-5984


View Bowin Office in a larger map