ประกาศบริษัท

- ประกาศวันหยุดประจำปี 2563 (Hidaka Calendar 2020)

 
Corporate Social Responsibility (CSR) & Hidaka Activities

• สำนักงานใหญ่ (HOF) & Hidaka ร่วมใจ
2562-11-29 อบรมการใช้เครื่อง AED สภากาชาดไทย
2562-08-04 ปลูกป่าชายเลนฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 12
2562-01-11 วันเด็กแห่งชาติสถาบันราชานุกูล
 
• สาขาอยุธยา (AYT)
2562-11-04 กิจกรรมมอบของรางวัลสนับสนุน งานกาชาดประจำปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2562-08-12 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับชุมชน
2562-06-14 กิจกรรมอบรมการใช้เครื่อง AED โรงเรียนข่อยโทน
 
• สาขาสำโรง (BKK)
2562-07-11 กิจกรรม Big cleaning โยน EM ball ร่วมกับ อบต
2562-07-06 กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนปีที่ 15 และเก็บขยะชายฝั่ง
2562-01-21 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
 
• สาขาบ่อวิน (BWN)
2562-12-1 กิจกรรมวันเด็ก
2562-08-25 กิจกรรมงานกีฬา อบต.บ่อวิน
2562-08-09 กิจกรรมปลูกป่า อบต บ่อวิน
 
• สาขาเกตเวย์ (GTW)
2562-08-09 กิจกรรมปลูกป่าวันเม่
2562-05-09 ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองสทิต
2562-01-11 สนับสนุนงานวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองสทิต
 
• สาขาพานทอง (PTN)
2562-07-24 มอบโต๊ะ, ลิ้นชักสำนักงานให้โรงเรียนวัดพานทอง
2562-04-19 อบรม AED รพสต.หนองกะขะ
2562-01-12 วันเด็กเทศบาลพานทอง
 
• สาขามาบตาพุด (MTP)
2562-09-21 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล