บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เปิดรับซื้อและประมูล เศษโลหะประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส และโลหะอื่นๆ พร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าวไปยังประเทศ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 450 คน ทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 6 สาขา มีรถมากกว่า 150 คัน สามารถให้บริการได้ครบทั้งวงจร
เศษอลูมิเมียม เศษสแตนเลส เศษทองเหลือง เศษเหล็ก เศษทองแดง สินค้าอื่นๆ
ส่วนของการขนส่ง
การบริการในส่วนของการขนส่ง ซึ่ง บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีรถมากกว่า 150 คัน สามารถให้บริการได้ครบวงจร
ส่วนของตัวรถ
ในส่วนของตัวรถ ซึ่ง ทาง ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส มีความพิเศษที่แตกต่างกับผู้ประกอบการรายอืน คือ รถที่ทาง ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส จัดเตรียมเพื่อขนส่ง สามารถแยกกะบะออกจากตัวรถได้ เพื่อที่ทาง ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส จะสามารถนำกะบะ ไปวางไว้ให้กับทางลูกค้า ของ ฮีดากา โยโก
เอ็นเตอร์ไพรส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการนำเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาวางไว้ในกะบะที่ทาง ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส เตรียมไว้ให้ ซึ่งทำให้งานแก่การจัดเก็บของทางลูกค้า และ เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า
ระบบตาชั่ง
เรื่องของระบบตาชั่งที่เชื่อถือและไว้ใจได้ ซึ่ง ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำ
ระบบ GPS
ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส มีระบบ GPS เพื่อตรวจสอบว่าขณะเวลานั้น รถของทาง ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส อยู่ในเส้นทางที่กำหนดหรือไม่
ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในการ ทำงาน ที่ ซื่อสัตย์ สะดวก และปลอดภัย