เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับประมูล รับซื้อ และจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง เศษของผลิตภัณฑ์ วัสดุในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว

สาส์นจากประธานบริษัท
PRESIDENT MESSAGE

สวัสดีครับ

HIDAKA YOOKOO ถือเป็นบริษัทด้านการรีไซเคิลเศษเหล็ก เศษโลหะ และวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของ เสียอันตราย ซึ่งอยู่ในประเทศไทยมากว่า 90 ปี โดยเราก่อตั้งโรงงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2471เรามีความมุ่งมั่น ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นการช่วยโลก โดยการเป็นผู้นำด้านการรีไซเคิล เนื่องจากบริษัทของเรา เป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีส่วนช่วยในการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทเศษโลหะและอโลหะ กลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ที่ผ่านมา HIDAKA YOOKOO นอกจากมุ่งเน้นด้านการรีไซเคิลแล้ว ยังมุ่งเน้นการเพิ่มระดับความเข้าใจและระดับทักษะของพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลัก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)พร้อมทั้งยังนำ นโยบายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในองค์กรด้วย ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณประเทศไทย ขอบคุณคนไทย และพนักงานทุกคน ที่ทำให้เราได้มีโอกาส ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างมั่นคง

ขอบคุณครับ

วิสัยทัศน์

VISION

จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรีไซเคิลเศษโลหะ และอโลหะ

พันธกิจ

MISSION

ให้บริการครบวงจรทางด้านการรีไซเคิลโดยเน้นการบริการที่คุณภาพและมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีความปลอดภัย และความรับผิดช่อต่อสังคม


วัฒนธรรมองค์กร

CORPORATE CULTURE

 • H HIGH STANDARD

  มีมาตรฐานสูง

 • I IMPLEMENTATION

  เน้นการดำเนินการให้สำเร็จผล

 • D DEVELOPMENT

  มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง

 • A AWARENESS

  สร้างจิตสำนึก

 • K KNOWLEDGE

  ส่งเสริมความรู้

 • A ACCOMPLISHMENT

  มุ่งสู่ความสำเร็จ

 • บริษัทในเครือ

  HIDAKA GROUP

  บริษัท ฮีดากา โฮลดิ้งส์ (2008) จำกัด

  HIDAKA HOLDINGS 2008 CO., LTD.

  Hidaka Building ชั้น 1,5,6,7 เลขที่ 27 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  HIDAKA TRANSPORT CO., LTD.

  336 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  บริษัท ฮีดากา รีไซเคิล อ๊อฟ เอเชีย จำกัด

  HIDAKA RECYCLE OF ASIA CO., LTD

  27 อาคารฮีดากา ชั้น 3 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราดแขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

  บริษัทฮีดากา เวสต์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

  HIDAKA WASTE MANAGEMENT CO.,LTD.

  27 อาคารฮีดากา ชั้น 2 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

  บริษัทฮีดากา ซูซู โทกุ(ประเทศไทย) จำกัด

  HIDAKA SUZUTOKU (THAILAND) CO.,LTD.

  325/15 หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  บริษัทฮีดากา-ฉิโฮ เมทัล รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  HIDAKA – CHIHO METAL RECYCLING (THAILAND) CO.,LTD.

  336/15 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  บริษัทฮีดากา เมทัล เทรด จำกัด

  HIDAKA METAL TRADE CO.,LTD.

  165 หมู่ 3 ต.บางโปรง อ.เมืองจ.สมุทรปราการ  10270

  บริษัทฮีดากา ธิฮา รีไซเคิล จำกัด

  HIDAKA THIHA RECYCLE CO.,LTD.

  105 Thilawa Local Industrial Zone,Plot, Thanlyin Kyauk Tan Township Yangon, Myanmar 11301

  สาขาของฮีดากาโยโกฯ

  BRANCH HDK

  ที่อยู่

  27 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

  0-2744-1400

  0-2744-1441

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  ที่อยู่

  353 ม.3 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

  02-7567823-6

  0-2383-0311

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  ที่อยู่

  110 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

  038-575-981-3

  038-575-984

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  ที่อยู่

  336 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  038-190-965-9

  038-190-970

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  ที่อยู่

  2/17 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

  038-685916–8

  038-685915

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  ที่อยู่

  116 ม.2 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

  035-773-062–4

  035-773-065

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  ที่อยู่

  77 ม.1 ถ.เนินตาลเด่น-หนองกะขะล่าง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

  038-740495-7

  038-452875

  info@hidakayookoo.co.th

  Google Map Download Map

  นโยบายบริษัทฯ

  COMPANY POLICY

  จรรยาบรรณ

  CODE OF CONDUCT / ETHICS

  บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความซื้อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ บริษัท ฯ ได้กำหนด จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการทำงาน


  ประกาศนียบัตรและรางวัล

  CERTIFICATES & AWARDS

  ISO 14001:2015

  ISO 45001:2018

  ISO 9001:2015

  ISO 27001:2013

  สาขาบ่อวิน

  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

  ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

  CSR-DIW Award

  โรงงานสีขาว

  สาขาพานทอง

  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

  มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

  สถานประกอบการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  CSR-DIW Award

  เครือข่ายสถานประกอบการสีขาว

  สาขาเกตเวย์

  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

  เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

  CSR-DIW Award

  โรงงานสีขาว

  สาขาสำโรง

  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

  มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

  การบริการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ระดับทอง

  CSR-DIW Award

  โรงงานสีขาว

  สาขาอยุธยา

  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

  มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

  การบริการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ระดับทอง

  CSR-DIW Award

  สาขามาบตาพุด

  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

  CSR-DIW Award

  โรงงานสีขาว