ร่วมงานกับ

HIDAKA YOOKOO ENTERPRISES CO.,LTD 

บริษัทรับประมูล รับซื้อ และจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง เศษของผลิตภัณฑ์วัสดุ ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 90 ปี บริษัทฯได้เปิดรับซื้อ และประมูล เศษโลหะประเภท อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ พร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุ ดังกล่าวไปยังประเทศ ประเทศต่างๆ ปัจจุบันบริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 750 คน สำนักงานและโรงานทั้งหมด 7 แห่ง (รวมสำนักงานใหญ่)

สวัสดิการของเรา

1. มีประกันชีวิต

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. กองทุนเงินทดแทน

4. ประกันสังคม

5. มีโบนัสประจำปี

6. ชุดฟอร์มพนักงานฟรี

7. ค่าเดินทาง

8. ค่าตำแหน่ง

9. ค่าความสามารถพิเศษ

10. ค่ากะ

11. เบี้ยขยัน

12. ค่าล่วงเวลา

13. บ้านพักพนักงาน น้ำไฟฟรี

14. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

15. สวัสดิการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

16. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

17. ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

18. อายุงานครบ 10 ปี ได้รับทองคำหนัก 1 บาท

19. อื่นๆ อีกมากมาย

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (พานทอง),ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว),ระยอง (เมืองระยอง)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บำรุง รักษา ซ่อมแซมรถยนต์ รถบรรทุก รถโฟคลิฟท์ รถแบ็คโฮ
- บันทึกผลการซ่อม และรายงานผลการซ่อมต่อหัวหน้าแผนก
- รับผิดชอบในการขอซื้ออะไหล่
- ดูแล และรักษาอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีความรู้ด้านเครื่องยนต์

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (พานทอง),ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว),ระยอง (เมืองระยอง)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบวิธีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ใฟ้มีความถูกต้องตรงตามมาตราฐานการซ่อม มีความปลอดภัย
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรให้ถูกต้อง
- ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรให้ตรงตามแผน PM
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการจัดหาและฝึกสอนงานพนักงานในแผนกซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
- ตำแหน่ง จนท.ช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ด้านไฟฟ้า

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันอาทิตย์ 

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย / เงินสดในมือ / ค่าขนส่ง / ค่าใช้จ่ายสาขา

- ทำ เช็คจ่าย / โอนเงินชำ ระค่าสินค้าและค่าบริการ

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงิ นสดย่อยของสาขา

- บันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่ายเงินสดในมือทุกสาขา (Cash in Hand)

- จัดทำ รายงานค่าขนส่งสินค้าของรถรับจ้างและทำ เช็คจ่าย

- แยกใบกำ กับภาษีและใบเสร้จรับเงินและใบสำ คัญจ่ายเข้าแฟ้ม

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เฉพาะสาขาการบัญชี

สมัครงานออนไลน์