กิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

2021-08-20 20:48:40

วันที่ 11 มกราคม 2562 คุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ท่านประธานบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก และมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม