3/9/21 สำนักงานใหญ่ ปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น

2021-09-03 13:44:07

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานใหญ่ ปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น แม้ว่าสำนักงานใหญ่เราจะไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ เรามีที่แขวน นะคะ เพื่อต้นไม้เราทำได้


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม