11/9/21 สาขามาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 19

2021-10-06 18:26:39

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2021 สาขามาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 19 บริเวณ ชายฝั่ง จ.ระยอง ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม แบบ New Normal ไม่มีการรวมกลุ่ม และแบ่งโซนกันเก็บ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-18 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 บริษัท สำหรับ ฮีดากา มาบตาพุดของเรา เก็บขยะได้ทั้งสิ้น แบ่งเป็นจำนวนดังนี้นะคะ

พลาสติก 278 ชิ้น

แก้ว 152 ชิ้น

อีก 325 ชิ้น เป็นขยะ ทั่วไป เช่น เศษผ้า, ยาง, ขยะสกปรกอื่นๆ

 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม