สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรทางการแพทย์ของสถาบันราชานุกูล

2021-10-18 10:59:30

สนับสนุนอาหารกลางวันให้บุคคลากรทางการแพทย์ สถาบันราชานุกูล กรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในวันที่  11,13,14,15,20 ตุลาคม 2021 เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท  โดยอาหารกลางวันมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ปลาสามรส /ผัดผักใส่กุ้ง / ไข่ต้ม / กระเพราไก่ไข่ต้ม / กระเพราไก่ไข่ดาว  เป็นต้น โดยเมนูเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม