16/10/21 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งที่ 14

2021-10-18 22:03:23

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ เป็นประธานในโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 14 ของบริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยในครั้งนี้ เราปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ทั้งสิ้น 10,000 ต้น และปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน 10,000 ตัว รวม 14 ครั้งที่จัดงานมา เราปลูกต้นโกงกางไปแล้วทั้งสิ้น 102,800 ต้น และ และปล่อยพันธุ์ปลาไปแล้วทั้งสิ้้น 63,000 ตัว เป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะกับสิ่งที่เราลงแรงกันไป กว่าจะปลูกกันได้ขนาดนี้ ต้องอาศัยแรงพี่ๆน้องๆของเราและของพันธมิตรเรา ที่ร่วมแรงร่วมใจมาอาสาปลูกกันทุกปี แม้ปีนี้เราจะจัดงานแบบเว้นระยะห่าง คนน้อยลง แต่แรงก็ยังดีเหมือนเดิม ช่วยกันคนละไม้ละมือ สนุกสนานแบบ new normal กันค่ะ นอกจากนี้โครงการปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 14 นี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs)โดยปฏิบัติตามเป้าหมายที่ 14 คืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ  เป้าหมายที่ 15 คือ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน ด้วยนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม