19/10/21 มอบน้ำดื่ม Hidaka ให้สถาบันราชานุกูล

2021-10-20 19:06:29

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สาขาสำโรงเป็นตัวแทนท่านประธานนำน้ำดื่ม Hidaka จำนวน 2,400 ขวด ไปมอบให้กับสถาบันราชานุกูล กรมส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม