19/10/21 โครงการฮีดากา ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด แจกอาหารกลางวันวันละ 100 กล่อง วันที่ 45

2021-10-20 19:46:11

วันที่ 19 ตุลาคม 2021  โครงการฮีดากา ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ที่สาขาสำโรงของเราเป็นตัวแทนท่านประธานมอบอาหารกลางวัน ดำเนินมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่ 45 แล้วนะคะ เราเริ่มแจกอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) วันละ 100 กล่องหน้าโรงงานและศูนย์พักคอย มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน สิงหาคม 21 ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ เราแจกข้าวกล่องมาทั้งหมด 4,800 กล่องแล้ว และจะแจกแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 9,900 กล่องตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ พี่ๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของฮีดากา สาขาสำโรงแวะเวียนกันเข้าไปรับข้าวกล่องกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 11:30-12:00 น. ได้เลยนะคะ

 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม