22/10/21 โครงการฮีดากา ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด แจกอาหารกลางวันวันละ 100 กล่อง วันที่ 47

2021-10-22 13:39:01

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 วันนี้เป็นวันที่ 47 ของโครงการฮีดากา ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 

วันนี้เป็นวันที่เราแจกอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)ครบ 5,000 กล่อง อีก 52 วันเราจะบรรลุเป้าหมายที่จะแจกอาหารกลางวันเป็นเวลา 99 วัน จำนวน 9,900 กล่องนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม