29/10/21 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

2021-10-29 22:55:37

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 คุณมิชิโกะ อาทิตย์เรืองสิริ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม