8-12 พฤศจิกายน 2021 สนับสนุนอาหารกลางวันให้บุคคลากรทางการแพทย์ ของสถาบันราชานุกูล

2021-11-10 18:47:23

บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวันให้บุคคลากรทางการแพทย์ ของสถาบันราชานุกูล กรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2021 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท วันละ 100 กล่อง โดยอาหารกลางวันมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ลาบหมู / แผนง / ต้มยำ / ไข่ต้ม เป็นต้น โดยเมนูเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ กับข้าวน่าทานมาก 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม