22/11/21 บริษัทฮีดากา ซูซูโทกุฯ บริษัทในเครือ ได้รับแจก น้ำเกลือเพื่อสุขภาพ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด

2021-11-25 09:20:19

24 พฤศจิกายน 2564 บริษัทในเครือ อย่างบริษัทฮีดากา ซูซูโทกุฯ ก็ได้รับแจก น้ำเกลือเพื่อสุขภาพ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดจากท่านประธานเรียบร้อยแล้วนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม