27/11/21 มอบเงินมูลค่า 381,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน รวม 3 โรงพยาบาลเป็นเงินมูลค่า 1,000,000 บาท

2021-11-30 11:50:20

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เนื่องในวาระครบรอบ 93 ปี ของบริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ มอบหมายให้คุณทิพวรรณ รักษาการผู้จัดการทั่วไปและคณะเข้ามอบเงินมูลค่า 381,000 บาท เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน ทั้งนี้ทั้ง 3 โรงพยาบาลที่เราเข้ามอบเงิน ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลน่าน , โรงพยาบาลสันติสุข , โรงพยาบาลท่าวังผา รวมเป็นเงินมูลค่า 1,000,000 บาท


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม