29/11/21 ผู้จัดการทุกสาขาขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE))

2021-12-02 11:41:18

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
1.สาขาสำโรง
2.สาขาอยุธยา
3.สาขาพานทอง
4.สาขาบ่อวิน
5.สาขามาบตาพุด
6.สาขาเกตเวย์
ขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และส่งตัวแทนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ในหัวข้อ การขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model  ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวฮีดากาทุกคน
และสำหรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ทางบริษัทได้จัดทำและได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว สำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว มีทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย 
1.GI 1 ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (GREEN COMMITMENT)
2.GI 2 ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)
3.GI 3 ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM)
4.GI 4 ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE)
5.GI 5 ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (GREEN NETWORK)
ซึ่งในธุรกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย(รีไซเคิล)บริษัทฮีดากาฯ ถือเป็นผู้ประกอบการที่ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เป็นรายแรกของประเทศไทย


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม