1 -3 , 7-8 ธันวาคม 2021 สนับสนุนอาหารกลางวันให้บุคคลากรทางการแพทย์ ของสถาบันราชานุกู

2021-12-02 12:01:46

บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวันให้บุคคลากรทางการแพทย์ ของสถาบันราชานุกูล กรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในวันที่ 1 -3 , 7-8 ธันวาคม 2021  เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท วันละ 100 กล่อง โดยอาหารกลางวันมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ต้มข่าไก่ / เขียวหวาน  เป็นต้น โดยเมนูเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ  


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม