20/12/21 ผู้จัดการโรงงานสาขาอยุธยามอบกระสอบทรายให้ อบต.เสนา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนา

2021-12-21 14:40:32

วันที่ 17, 20 ธันวาคม 2564 ผู้จัดการโรงงานสาขาอยุธยา เข้ามอบกระสอบทรายรวมจำนวน 400 กระสอบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนา เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม