พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ

2021-08-20 21:01:48

วันนี้ 15 มิถุนายน 2562 ท่านประธานยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมจำนวนเงิน 370,000 บาท หลังจากมอบทุนน้องๆก็สนุกสนานกับกิจกรรมการโยนโบว์ลิ่ง และรับประทานอาหารร่วมกัน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม