24/12/21 ท่านประธานสนับสนุนเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง มูลค่า 240,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

2021-12-28 08:56:40

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ท่านประธานสนับสนุนเพิ่มเตียง จำนวน 2 เตียง มูลค่า 240,000 บาท ให้แก่หอช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม