28/12/21 พิธีมอบรางวัล B30

2021-12-28 14:36:10

วันนี้ 28  ธันวาคม 2564 คุณซูซูมุ ฟูกุชิม่า ผู้จัดการทั่วไป มอบรางวัล B30 ให้กับ ทีม B30 ดีเด่น และบุคคลดีเด่น ซึ่งในปี 2021 นี้ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททีม คือ 

แผนกขนส่ง  โดยมีคุณธิติคม  แดงเรือง รักษาการผู้จัดการโรงงานสาขาพานทอง เป็นตัวแทนทีมรับมอบรางวัลดังกล่าว 

สำหรับ ประเภทบุคคลดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ คุณพิรัลรัตน์  วังแก้วหิรัญ ผู้จัดการอาวุโส  และคุณสิริพร สารบัญ รองหัวหน้าแผนกบัญชี 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม