12/01/22 สาขามาบตาพุด มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี

2022-01-14 10:43:18

12 มกราคม 2565 รองผู้จัดการสาขามาบตาพุด เป็นตัวแทนท่านประธานมอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี สำหรับสาขามาบตาพุด มีพนักงานที่ได้รับทองทั้งหมด 2 ท่านนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม