12/01/22 สาขาอยุธยา มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี

2022-01-14 10:47:29

12 มกราคม 2565 ผู้จัดการสาขาอยุธยา เป็นตัวแทนท่านประธานมอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี สำหรับสาขาอยุธยา มีพนักงานที่ได้รับทองทั้งหมด 7 ท่านนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม