12/01/22 สาขาพานทอง มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี

2022-01-14 10:50:00

12 มกราคม 2565 รักษาการผู้จัดการสาขาพานทอง เป็นตัวแทนท่านประธานมอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี สำหรับสาขาพานทอง มีพนักงานที่ได้รับทองทั้งหมด 7 ท่านนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด































































































































































ภาพกิจกรรม