12/01/22 ท่านประธาน มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี ที่สำนักงานใหญ่

2022-01-14 10:51:36

12 มกราคม 2565 ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ มอบทองคำหนัก 1 บาทให้บุคคลากรที่ทำงานครบ 10 ปี ของสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 ท่าน นะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม