สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์

2021-08-20 21:13:26

29/8/19 ตัวแทนของบริษัทฯจากทุกสาขาได้เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท่านบรรจง สุกรีฑา เป็นประธานเปิดการสัมมนา 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม