24/01/22 พนักงานสาขาเกตเวย์เข้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) ตามสิทธิ์ประกันสังคม

2022-01-24 20:21:36

24 มกราคม 2565 พนักงานบริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(สาขาเกตเวย์) ทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 (Pfizer)ตามสิทธิ์ของประกันสังคม ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม