25/01/22 พนักงานสาขาเกตเวย์เข้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) ตามสิทธิ์ประกันสังคม

2022-01-25 22:39:39

25 มกราคม 2565 พนักงานบริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(สาขาเกตเวย์) ทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 (Pfizer)ตามสิทธิ์ของประกันสังคม ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม