รับเกียรติบัตร ใน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"

2021-08-20 21:21:54

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.Mr.Takahiko Hishiyama ผู้จัดการอาวุโส ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร ใน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" โดยมีท่านบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม