1/02/22 พนักงานสาขาเกตเวย์เข้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม 3)

2022-02-01 13:32:54

1 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานบริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(สาขาเกตเวย์) ทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 (Pfizer)ตามสิทธิ์ของประกันสังคม ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม