25-29/04/22 พนักงานบริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้ารับวัคซีนเข็ม 4

2022-04-29 10:07:46

25-29 เมษายน 2565 พนักงานบริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้ารับวัคซีนเข็ม 4 (โมเดอร์น่า) กันแล้วนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม