ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ ความร่วมมือด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2021-08-20 21:27:01

วันที่ 13 กันยายน 2562 ท่านประธานคุณยาซูโอะ  อาทิตย์เรืองสิริ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ ความร่วมมือด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม อาคารฮีดากา


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม