24/07/2011 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาบ่อวิน ร่วมกับคู่ค้าจัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม CSR

2022-05-24 18:09:18

 24 กรกฎาคม 2011 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาบ่อวิน ร่วมกับคู่ค้าจัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม CSR โครงการ FHM โรงเรียนน่าอยู่ และปลูกป่าเชิงนิเวศน์แบบยั่งยืน สถานที่ดำเนินการโรงเรียนบ้านเข้าหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยรับกล้าไม้มาจากศูนย์เพาะกล้าไม้ฉะเชิงเทรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,570 ต้น 

โดยนอกจากมีกิจกรรมปลูกป่าเชิงนิเวศน์แล้ว เรายังมีกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่อง 5 ส. และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รวมถึงกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้านหน้าโรงเรียน และกิจกรรมปรับปรุงขาตั้งถังสำรองน้ำ 2 แห่ง ในโรงเรียนด้วยนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม