บริษัทฮีกาดา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาบ่อวิน เผยแพร่ผลการตรวจวัดประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

2022-05-25 13:20:00

บริษัทฮีกาดา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาบ่อวิน เผยแพร่ผลการตรวจวัดประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โดยมีการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผลการตรวจวัดที่นำมาเผยแพร่คือผลการตรวจวัดที่ระบายออกนอกโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น น้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน และ ปล่องระบายอากาศ  ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม