บริษัทฮีกาดา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาพานทอง เผยแพร่ผลการตรวจวัดประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

2022-05-25 16:40:06

บริษัทฮีกาดา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาพานทอง เผยแพร่ผลการตรวจวัดประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โดยมีการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผลการตรวจวัดที่นำมาเผยแพร่คือผลการตรวจวัดที่ระบายออกนอกโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น น้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน และ ปล่องระบายอากาศ  ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม