27/06/22 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี สาขามาบตาพุด

2022-07-04 19:04:12

27 มิถุนายน 2565 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยปีนี้มอบทั้งหมด 82 ทุน รวมมูลค่า ทั้งหมด 361,000 บาท ทั้งนี้สาขามาบตาพุด ได้รับทุนทั้งสิ้น 7 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 4 ทุน , ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 2 ทุน , ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 36,000 บาท


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม