28/06/22 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี สำนักงานใหญ่

2022-07-04 19:07:38

28 มิถุนายน 2565 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยปีนี้มอบทั้งหมด 82 ทุน รวมมูลค่า ทั้งหมด 361,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานใหญ่ ได้รับทุนทั้งสิ้น 9 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 8 ทุน , ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 31,000 บาท 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม