30/06/22 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี สาขาสมุทรปราการ

2022-07-04 19:09:12

30 มิถุนายน 2565 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยปีนี้มอบทั้งหมด 82 ทุน รวมมูลค่า ทั้งหมด 361,000 บาท ทั้งนี้สาขาสมุทรปราการ ได้รับทุนทั้งสิ้น 17 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 11 ทุน , ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1 ทุน , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 4 ทุน, ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 78,000 บาท 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม