2/07/22 ท่านประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี สาขาอยุธยา

2022-07-04 19:11:33

2 กรกฎาคม 2565 ท่านประธานมอบหมายให้คุณมิชิโกะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยปีนี้มอบทั้งหมด 82 ทุน รวมมูลค่า ทั้งหมด 361,000 บาท ทั้งนี้สาขาอยุธยา ได้รับทุนทั้งสิ้น 8 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 5 ทุน , ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 2 ทุน , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 36,000 บาท


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม