รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2562

2021-08-20 23:11:39

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้จัดการและรองผู้จัดการของบริษัทฮีดากา โยโกฯ เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และรับมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2562 ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย อันตรายภาคอุตสาหกรรม” โดยมีท่านบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติมอบรางวัล


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม