มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

2021-08-20 23:20:44

วันที่ 27/12/2019 ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ พร้อมครอบครัว เดินทางไปยังโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่มาตรวจรักษา 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม