มอบรถยนต์ (กระบะ) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ จ.ระยอง

2021-08-20 23:24:10

วันที่  9 มีนาคม 2563 รองผู้จัดการโรงงานสาขามาบตาพุด และทีมงาม เป็นตัวแทนท่านประธานเข้ามอบรถยนต์ (กระบะ) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ โดยมีท่าน ผอ.จารุวรรณ เป็นตัวแทนรับมอบ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม