ท่านประธานมอบถุงปันสุขให้พนักงานทุกคน

2021-08-20 23:31:30

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ท่านประธานคุณยาซูโอะ มี นโยบายช่วยเหลือพนักงาน ด้วยการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จึงมอบถุงปันสุขให้พนักงานทุกคน ทุกสาขา โดยวันนี้ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานใหญ่ได้รับ ถุงปันสุข(Happy Bag) เรียบร้อยแล้วค่ะ พนักงานทุกคนรู้สึกขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม