ท่านประธานมอบถุงปันสุขให้พนักงานสาขาพานทอง

2021-08-20 23:33:46

วันที่  12 มิถุนายน 2563 สาขาพานทอง ได้รับถุงปันสุข  เรียบร้อยร้อยแล้ว พนักงานทุกคนฝากกราบขอบพระคุณท่านประธาน มาด้วยค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม