ท่านประธานมอบถุงปันสุขให้พนักงานสาขาอยุธยา

2021-08-20 23:44:43

สาขาอยุธยา ได้รับถุงปันสุขจากท่านประธานเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12/6/2563เช่นเดียวกัน สาขานี้มีผักบุ้งที่ปลูกเองในสาขาแจกให้พนักงานด้วยนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม