ท่านประธานมอบถุงปันสุขให้พนักงานบ.ฮีดากาซูซูโทกุฯ

2021-08-20 23:51:07

บ.ฮีดากาซูซูโทกุฯก็ได้รับถุงปันสุขจากท่านประธาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12/6/2563 เช่นเดียวกับทุกสาขา พนักงานทุกคนฝากขอบคุณท่านประธานมาด้วยค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม